Χώρος

Όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν στον φιλόξενο χώρο του Sparti TechLab της φιλοξενείται στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης. Οι κύριοι πυλώνες δράσεις του είναι η Τεχνολογία, Επιχειρηματικότητα, Ισότητα και Περιβάλλον.